Adam Kaliszewski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska
Tel. +48 22 7150678, fax +48 22 7153837, e-mail: A.Kaliszewski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Adam Kaliszewski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Analiza kosztów sztucznego i naturalnego odnowienia dębu w wybranych nadleśnictwach

Cost analysis of artificial and natural oak regeneration in selected forest districts

Autorzy: Kaliszewski A.

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 1. Procesy kształtujące politykę leśną w Europie

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 1. Forest policy processes in Europe

Autorzy: Kaliszewski A.

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 2. Priorytety polityki leśnej w Europie

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 2. Forest policy priorities in Europe

Autorzy: Kaliszewski A.

Efektywność gospodarowania w leśnictwie – przegląd literatury

Efficiency evaluation in forest management – a literature review

Autorzy: Młynarski W., Kaliszewski A.

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 3. Europejskie priorytety polityki leśnej w polskich dokumentach strategicznych i programowych związanych z lasami

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 3. European priorities for the forest policy in Polish programmes and strategies

Autorzy: Kaliszewski A.

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 5. Ku nowej strategii rozwoju leśnictwa w Polsce

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 5. Towards a new forestry development strategy in Poland

Autorzy: Kaliszewski A.

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 4. Trendy w polityce leśnej wybranych państw europejskich

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 4. Trends in forest policy of selected European countries

Autorzy: Kaliszewski A.

Translate »