Zbigniew Borowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska
e-mail: z.borowski@ibles.waw.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ pożaru na populacje drobnych ssaków terenów otwartych – przegląd literatury

Effect of fire on small mammals in open ecosystems – a systematic review

Autorzy: Borowski Z.

Translate »