Zbigniew Sierota

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu, Plac Łódzki 2, 10-727 Olsztyn

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Las na gruncie porolnym – oczekiwania i rzeczywistość

Forest on post-agricultural land – expectations and reality

Autorzy: Krawczyk R., Kowalczuk S., Ksepko M., Sierota Z.

Translate »