Zofia Stępniewska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Biotechnologii, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, ul. Konstantynów 1I, 20–708 Lublin

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Przemiany metanu w środowiskach torfowych

Transformation of methane in peatlands environments

Autorzy: Stępniewska Z., Goraj W., Kuźniar A.

Translate »