Zygmunt Strzyszcz

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena zanieczyszczenia gleb leśnych na podstawie podatności magnetycznej na przykładzie nadleśnictwa Katowice

Assessment of pollution in forest soils as based on magnetic susceptibility on the exemple of the Katowice forest district

Autorzy: Strzyszcz Z., Tadeusz Magiera T.

Translate »