Ekofizjologia populacji buka zwyczajnego i ich wrażliwość na zmiany klimatyczne

Autorzy

  • Małgorzata Sułkowska Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Fax +48 227200397
    e-mail M.Sulkowska@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »