Leśnictwo zrównoważone: od monitoringu i modelowania procesów leśnych do zarządzania zasobami wiedzy i polityki leśnej [K. M. Reynolds, A. J. Thomson, M. A. Shannon, M. Kohl, D. Ray, K. Rennolls. Sustainable Forestry: From Monitoring and Modelling to Knowledge Management and Policy Science. CABI International, 2007]

Autorzy

  • Wojciech Gil Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary
    ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
    Tel. +48 22 7150685, fax +48 22 7200397, e-mail: gilw@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »