Wojciech Gil

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150685, fax +48 22 7200397, e-mail: gilw@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Wojciech Gil
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ więźby sadzenia na wybrane cechy składu chemicznego wierzchniej warstwy gleby w 30-letnim drzewostanie sosnowym

The effect of planting density on chemical properties of the top soil layer in a 30-year-old pine stand

Autorzy: Gil W.

Wpływ więźby sadzenia na wzrost i przeżywalność sosny zwyczajnej w okresie około 40 lat od założenia uprawy w zróżnicowanych warunkach siedliskowych

The influence of plant spacing on growth and survival of Scots pine in various habitats during a 40 year period since stand establishment

Autorzy: Gil W.

Ocena korytarzowej metody uprawy dębu (Quercus sp.) na przykładzie obiektów badawczych w nadleśnictwach Mircze i Kościan

Evaluation of the corridor method for oak (Quercus sp.) cultivation using research objects in the Mircze and Kościan Forest Districts as an example

Autorzy: Paluch R., Gil W.

Translate »