Metodyka badań nad owadami i chorobami leśnymi – sympozjum Grupy Roboczej IUFRO S7.0310

Autorzy

  • Wojciech Grodzki Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków
    Tel. +48 12 2528212, e-mail: w.grodzki@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »