Zalesienia w krajach przybałtyckich

Autorzy

  • Jan Łukaszewicz Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
    Tel. +48 22 7150682, e-mail: J.Lukaszewicz@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »