Troszczymy się o las

Instytut Badawczy Leśnictwa. Zgodnie z celami statutowymi, prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa. Czytaj więcej

Instytut Badawczy Leśnictwa w XXI w.:

Ponad 580 Zrealizowanych projektów oraz usług badawczych

Ponad 540 Ekspertyz

Ponad 2100 Publikacji naukowych

Realizowane projekty badawcze

Projekty krajowe

Projekty międzynarodowe

  • „Zrównoważone użytkowanie i inteligentne zarządzanie lasami”, akronim: SILVA NYMPHA

    Głównym celem projektu SILVA NYMPHA jest wypełnienie luki w procesie zarządzania lasami, która wynika z rozproszonego i opóźnionego dostarczania informacji do ośrodków decyzyjnych. Nasza propozycja dostosowuje działania do celów zarządzania, podnosząc poziom przejrzystości i odpowiedzialności.

  • Sygnatura ekstremalnych zjawisk klimatycznych w dębie szypułkowym na wschodnim skraju jego zasięgu

    Zmiany klimatu, powodujące wzrost temperatury i zmiany w rozkładzie opadów, zwiększają częstotliwość i dotkliwość susz na całym świecie (IPCC, 2013). Ekstremalne susze, takie jak ta obserwowana w Europie w 2018 r. (Schuldt et al., 2020), są klęskami żywiołowymi prowadzącymi do poważnych konsekwencji społecznych i gospodarczych w rolnictwie, ochronie przeciw-pożarowej przyczyniając się do zamierania lasów. Oczekuje się, że populacje znajdujące się na granicy zasięgu występowania tego gatunku będą najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu (Hampe and Petit, 2005) w tym na ekstremalne susze.

  • WAMBAF

    Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

Translate »