Projekt Instytutu Badawczego Leśnictwa został zakwalifikowany do finansowania w konkursie OPUS 22 + LAP/Weave

W ramach konkursu zakwalifikowane do finansowania zostały 22 projekty, w tym projekt którego kierownikiem jest Mariusz Ciesielski z Zakładu Geomatyki.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów realizowanych we współpracy dwustronnej z Austrią oraz Czechami, a także we współpracy trójstronnej z Czechami, Austrią lub Słowenią. 

W ramach konkursu zakwalifikowane do finansowania zostały 22 projekty, w tym projekt, którego kierownikiem jest dr inż. Mariusz Ciesielski z Zakładu Geomatyki.

   Projekt pt. „Big data w monitoringu ruchu turystycznego i waloryzacji kulturowych usług ekosystemowych na terenach leśnych w obrębie metropolii warszawskiej i wiedeńskiej” zrealizuje konsorcjum Instytut Badawczy Leśnictwa (lider), Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (partner zagraniczny, kierownik Karolina Taczanowska).

   Zadania badawcze polskiego zespołu zostaną sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zaś prace zespołu zagranicznego sfinansuje agencja Austrian Science Fund (FWF). Projekty obejmujące współpracę międzynarodową oceniane były w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP), w której NCN pełniło rolę agencji wiodącej. Oznacza to, że wszystkie wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania.

Źródło grafiki: NCN

Tekst. Wirginia Duranowska

Translate »