dr hab. Adam Kaliszewski

Telefon

+48 22 7150 678

E-mail

A.Kaliszewski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor IBL

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 229

Profil Autora Adam Kaliszewski
ORCID
Profile społecznościowe

         

2003
European Forest Institute, Joensuu, Finlandia.

2001
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa; Wydział Leśny SGGW w Warszawie.
2001
Uzyskanie tytułu magistra ochrony środowiska; Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
2010
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych; Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.
2019
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne; Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

  • Ekonomika leśnictwa
  • Ekonomiczne aspekty ochrony przyrody w lasach
  • Zarządzanie ochroną przyrody w lasach
  • Polityka leśna

Słowa kluczowe

Translate »