Adam Szulc

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Nowe stanowisko mchu Buxbaumia viridis w Puszczy Białowieskiej

New location of the moss Buxbaumia viridis in the Białowieża Forest

Autorzy: Gawryś R., Szulc A.

Translate »