Radosław Gawryś

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3; 05-090 Raszyn;
Tel. +48 22 7150694, fax +48 22 7150507, e-mail: R.Gawrys@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Radosław Gawryś
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Nowe stanowisko mchu Buxbaumia viridis w Puszczy Białowieskiej

New location of the moss Buxbaumia viridis in the Białowieża Forest

Autorzy: Gawryś R., Szulc A.

Translate »