Adam Wójcicki

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150318, fax +48 22 7150507, e-mail: A.Wojcicki@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Adam Wójcicki
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Powierzchnie referencyjne i kontrolne – użyteczne narzędzie dla leśnictwa?

Reference and control plots – a useful tool for forestry?

Autorzy: Wójcicki A.

Translate »