dr inż. Adam Wójcicki

Telefon

+48 12 681 90 24

E-mail

A.Wojcicki@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Lasów Górskich

Adres

ul. Ujastek 7
31-752 Kraków
Pokój nr 223

Profil Autora Adam Wójcicki
ORCID
Profile społecznościowe

       

2019
Uzyskanie tytułu doktora w Instytucie Badawczym Leśnictwa na podstawie rozprawy pt. „Wilk Canis lupus jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne”.
2012 
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie pracy pt. „Gniazdowanie sroki w wybranych środowiskach Warszawy”.

  • Ekologia strachu
  • Awifauna i teriofauna terenów zurbanizowanych i leśnych
  • Kaskady troficzne
  • Regeneracja i odnowienie ekosystemów leśnych

2016-2019
Określenie optymalnych zagęszczeń jeleniowatych w kontekście czynników środowiskowych i celów gospodarki leśnej
2016-2019
Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec
2013-2016
Leśne powierzchnie referencyjne jako element trwałego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego leśnictwa w Leśnych Kompleksach Promocyjnych
2015-2017
Czy obecność dużych drapieżników ma wpływ na odnowienie ekosystemów leśnych?

Translate »