Adam Wójcicki

Zakład Lasów Górskich, Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, Poland
A.Wojcicki@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Adam Wójcicki
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ekologiczne aspekty zrównoważonego gospodarowania populacją łosia (Alces alces L.) w Polsce

Ecological aspects of sustainable management of the moose (Alces alces L.) population in Poland

Autorzy: Wójcicki A.

Translate »