Agata Rutkowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Ekonomiki Leśnictwa, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wybrane aspekty kształcenia w zawodzie „operator maszyn leśnych” w świetle badań ankietowych

Educational aspects of the profession of "forest machinery operator" in view of survey results

Autorzy: Rutkowska A., Adamowicz K.

Translate »