Agata Trębicka

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Biologii, Zakład Botaniki, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zimoziół północny Linnaea borealis L. w północnej części Niziny Południowopodlaskiej

The Twinflower (Linnaea borealis L.) in the northern part of the Południowopodlaska Lowland

Autorzy: Ciosek M., Krechowski J., Sikorski R., Trębicka A., Piórek K.

Translate »