Katarzyna Piórek

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Biologii, Zakład Botaniki, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Pełnik europejski Trollius europaeus L. w zbiorowiskach leśnych i okrajkowych północnej części Niziny Południowopodlaskiej

Globe flower Trollius europaeus L. in forest and forest edge communities in the northern part of the Południowopodlaska Lowland

Autorzy: Ciosek M., Krechowski J., Piórek K.

Stanowisko parczeliny trójlistkowej Ptelea trifoliata L. ssp. trifoliata w lasach Nadleśnictwa Wyszków

The station of the hop tree (Ptelea trifoliata L. ssp. trifoliata) in forests of the Wyszków Forest District

Autorzy: Ciosek M., Krechowski J., Piórek K., Sikorski R.

Zimoziół północny Linnaea borealis L. w północnej części Niziny Południowopodlaskiej

The Twinflower (Linnaea borealis L.) in the northern part of the Południowopodlaska Lowland

Autorzy: Ciosek M., Krechowski J., Sikorski R., Trębicka A., Piórek K.

Translate »