Andrzej Ciepielowski

Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Siedliskoznawstwa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Możliwości zwiększenia retencji wodnej w lasach obrębu Zwoleń w Puszczy Kozienickiej

The possibilities of increasing water retention in the forest of the Zwoleń Forest District of Kozienice Primeval Forest

Autorzy: Bajkowski S., Ciepielowski A., Dąbkowski S., Fortuński M.

Ocena stanu retencji zlewni leśnych

Evaluation of retention condition in forest catchment areas

Autorzy: Ciepielowski A., Laskowski R., Stolarek A.

Translate »