Teresa Wawrzoniak

Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Siedliskoznawstwa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Przepływ jonów przez ekosystemy borów świerkowych i sosnowych w różnych warunkach skażenia środowiska

Flow of ions through ecosystems of spruce and pine forests under different conditions of environmental contamination

Autorzy: Tyszka T., Wawrzoniak T., Janek M.

Translate »