Andrzej Stołyhwo

Instytut Badawczy Leśnictwa
Zaklad Genetyki i Fizjologii Drzew Lesnych
Sekocin-Las, 05-900 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zawartość lipidów i skład kwasów tłuszczowych w nasionach świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) przechowywanych dlugoterminowo

Contents of lipids and fatty acids composition in Norway spruce (Picea abies L. Karst) seeds during the long-term storage

Autorzy: Stołyhwo A., Janson L.

Translate »