Lucjan Janson

Instytut Bafdawczy Leśnictwa
Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zawartość lipidów i skład kwasów tłuszczowych w nasionach świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) przechowywanych dlugoterminowo

Contents of lipids and fatty acids composition in Norway spruce (Picea abies L. Karst) seeds during the long-term storage

Autorzy: Stołyhwo A., Janson L.

Zawartość białek rozpuszczalnych w wodzie w nasionach świerka pospolitego (Picea abies L. Karst) o różnej odporności na test przyspieszonego postarzania

Contents of proteins soluble in water in Norway spruce seeds (Picea abies L. Karst) of different resistance in accelerated ageing tests

Autorzy: Gumnicka O., Janson L., Załęski A.

Zawartość DNA, RNA oraz wolnych nukleotydów w nasionach świerka pospolitego i sosny zwyczajnej, o różnej odporności na test przyspieszonego postarzania

DNA, RNA and free nucleotides content in the Norway spruce and the Scots pine seeds of different resistance to the accelerated aging test

Autorzy: Tomaszewski M., Janson L., Załęski A.

Charakterystyka wzrostu i cech jakościowych rodów powstałych z kontrolowanego krzyżowania Populus tremula (L.) i Populus tremuloides (Mchx.) na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Grójec

Growth and quality features of full sib families of Populus tremula (L.) and Populus tremuloides (Mchx.) from the experimental plot located in the Grójec forest district

Autorzy: Janson L., Kowalczyk J.

Translate »