Andżelika Haidt

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Polska
e-mail: a.haidt@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Andżelika Haidt
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stwierdzenie rysia Lynx lynx w Puszczy Białej na podstawie materiału z fotopułapki

New record of Lynx lynx in the Biała Forest based on the material from the camera trap

Autorzy: Haidt A.

Translate »