mgr Andżelika Haidt

Telefon

+48 22 7150 356

E-mail

A.Haidt@ibles.waw.pl

Stanowisko

Asystent

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ekologii Lasu

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 9

Profil Autora Andżelika Haidt
ORCID
Profile społecznościowe

     

2012 
Uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  • Ekologia strachu (ecology of fear)
  • Ekologia behawioralna i ewolucyjna
  • Ekologia zwierząt synantropijnych
  • Gatunki obce w faunie Polski

2019-2022
Interakcje pomiędzy wilkiem szarym a psem domowym. Konkurencja czy hybrydyzacja? – Kierownik Projektu.

2015-2017
Wpływ wilka (Canis lupus L.) na wykorzystanie środowiska i zachowanie jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) – Kierownik Projektu.
2013-2015
Identyfikacja przyczyn spałowania drzewostanów bukowych przez jeleniowate oraz propozycje działań ochronnych – Wykonawca.

Translate »