Arkadiusz Bruchwald

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Model rozwoju pędu wierzchołkowego i jego ugałęzienia u dojrzałej brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.)

Model of development of terminal shoot and its branching of mature hair birch (Betula pubescens Ehrh.)

Autorzy: Dmyterko E., Bruchwald A.

Translate »