Celina Bryniarska

Tatrzański Park Narodowy
ul. Chałubińskiego 42a, 34–500 Zakopane

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Budowa i struktura górnoreglowych borów świerkowych [Picea abies (L.) H. Karst] o charakterze pierwotnym w dolinach Jarząbczej i Pyszniańskiej (Tatrzański Park Narodowy)

Inventory and stage structure of two upper subalpine primary spruce [Picea abies (L.) H. Karst] forests in the Jarząbcza and Pyszniańska valleys (Tatra National Park)

Autorzy: Karczmarski J., Bryniarska C.

Translate »