Damian Kwiatkowski

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej, Al. 29 Listopada 46, 31-725 Kraków;
Tel. +48 513037336, e-mail: damian.r.kwiatkowski@o2.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ substancji organicznych pochodzenia roślinnego na kiełkowanie nasion i rozwój siewek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L.

The influence of organic plant material on seed germination and development of Scots pine Pinus sylvestris L. seedlings

Autorzy: Kwiatkowski D., Słowiński K., Knapek J.

Translate »