Jarosław Knapek

EC Test Systems Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ substancji organicznych pochodzenia roślinnego na kiełkowanie nasion i rozwój siewek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L.

The influence of organic plant material on seed germination and development of Scots pine Pinus sylvestris L. seedlings

Autorzy: Kwiatkowski D., Słowiński K., Knapek J.

Translate »