Dawid Kowalczuk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Analiza wybranych aspektów rynku owocników pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius Fr.)

Analysis of some aspects of the market in fruit bodies of chanterelle (Cantharellus cibarius Fr.)

Autorzy: Piętka J., Staniszewski P., Kowalczuk D.

Translate »