Jacek Piętka

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa
Tel. +48 22 5938170, Fax +48 22 593 81 54
e-mail: jacek_pietka@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Występowanie ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. oraz związanego z nim gatunku chrząszcza Triphyllus bicolor (Fabr.) w rezerwacie „Las Natoliński”

Occurrence of the fungus Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. and the associated beetle species Triphyllus bicolor (Fabr.) in the Natolin Forest Reserve

Autorzy: Piętka J., Borowski J.

Analiza wybranych aspektów rynku owocników pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius Fr.)

Analysis of some aspects of the market in fruit bodies of chanterelle (Cantharellus cibarius Fr.)

Autorzy: Piętka J., Staniszewski P., Kowalczuk D.

Translate »