Dorota Jakubowska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Wydział Leśny, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Dynamika zmian budowy, struktury i składu gatunkowego drzewostanów o charakterze pierwotnym na wybranych powierzchniach w Pienińskim Parku Narodowym

The dynamics of changes in the structure and species composition of primary forest stands in selected areas of Pieniny National Park

Autorzy: Jaworski A., Jakubowska D.

Translate »