Andrzej Jaworski

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Wydział Leśny, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
e-mail: ajaworski@ar.krakow.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Budowa, struktura i dynamika drzewostanów o charakterze pierwotnym w rezerwacie „Dolina Łopusznej” (Gorczański Park Narodowy)

Structure and dynamics of stands of a primeval character in the ‘Dolina Łopusznej' nature reserve (Gorce National Park)

Autorzy: Jaworski A., Kołodziej Z., Łapka M., Bartkowicz L.

Charakterystyka wybranych cech morfologicznych świerków wpływających na ich stabilność, ukształtowanych w wyniku stosowania różnych rębni w borze górnoreglowym na Pilsku

Comparison of various cutting systems affecting those morphological features that determine stability in the Pilsko high mountain spruce forest

Autorzy: Jaworski A., Pach M.

Dynamika zmian budowy, struktury i składu gatunkowego drzewostanów o charakterze pierwotnym na wybranych powierzchniach w Pienińskim Parku Narodowym

The dynamics of changes in the structure and species composition of primary forest stands in selected areas of Pieniny National Park

Autorzy: Jaworski A., Jakubowska D.

Stan wielogatunkowego lasu naturalnego (Abies, Fagus, Picea) regla dolnego w rezerwacie Oszast na tle stanu monokultur świerkowych w Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim

A comparison of lower montane natural forest (Abies, Fagus, Picea) in Oszast Reserve and spruce monocultures in the Żywiecki Beskid and Śląski Beskid

Autorzy: Jaworski A., Pach M.

Translate »