Elżbieta Chomicz E.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich, Fredry 39, 30–605 Kraków, Fax 00 48 122528211
e-mail: E.Chomicz@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Elżbieta Chomicz-Zegar
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Translate »