dr inż. Elżbieta Chomicz-Zegar

Telefon

12 25 28 203

E-mail

E.Chomicz@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich

Adres

ul. Fredry 39
30-605 Kraków
Pokój nr 5

Profil Autora Elżbieta Chomicz-Zegar
ORCID
Profile społecznościowe

2005
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa – Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Fitopatologii Leśnej.

2010
Studia podyplomowe „Biologia molekularna z elementami biotechnologii”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Biologii.
2013
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

  • Ochrona leśnych zasobów genowych
  • Wpływ gospodarki leśnej na zmienność genetyczną drzew leśnych
  • Genetyczne uwarunkowania odporności drzew na choroby
  • Bezinwazyjne metody badania drzew stojących (tomografia akustyczna)
  • Hodowla lasów górskich
Translate »