Stanisław Niemtur

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Skażenie antropogeniczne ekosystemów leśnych w Gorczańskim Parku Narodowym

[Antropogenic pollution of forest ecosystems in the Gorce National Park].

Autorzy: Niemtur .

Zmienność pH igieł Sosny limby (Pinus cembra L.) i świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.]

The pH variability of Swiss stone pine (Pinus cembra L.) and Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] needles

Autorzy: Niemtur .

Występowanie zgnilizny odziomkowej w wybranych drzewostanach świerkowych Karpat Zachodnich

Occurrence of butt rot in selected spruce stands in the Western Carpathians

Autorzy: Chomicz E. E., Niemtur .

Translate »