Emilia Wysocka-Fijorek

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7153813, e-mail: e.wysocka-fijorek@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Emilia Wysocka-Fijorek
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena naturalnego i sztucznego odnowienia drzewostanów sosnowych Pinus sylvestris L. w Nadleśnictwie Nowa Dęba

Evaluation of the natural and artificial regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. stands in the Forest District Nowa Dęba

Autorzy: Długosiewicz J., Zając S., Wysocka-Fijorek E.

Translate »