Stanisław Zając

Instytut Nauk Leśnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn;
Tel. +48 22 7150671, e-mail: s.zajac@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Analiza ekonometryczna i prognozowanie zjawisk i procesow rynku surowca drzewnego w Polsce

Econometric analysis and forecasting of a phenomena and processes of roundwood market in Poland

Autorzy: Zając S.

Wybrane cechy gospodarki leśnej w Polsce na tle krajów europejskich

Selected parameters of forest management in Poland against the background of European forests

Autorzy: Zając S., Lotz D., Młynarski W.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa i prawna prywatnych majątków ziemskich w Polsce w okresie międzywojennym

The economic, financial and legal situation of private estates in Poland during the interwar period

Autorzy: Zając S.

Rynek lasu – metody dochodowe określania wartości zasobów leśnych

The forest market – income methods for determining the value of forest resources

Autorzy: Klocek A., Zając S.

Ocena naturalnego i sztucznego odnowienia drzewostanów sosnowych Pinus sylvestris L. w Nadleśnictwie Nowa Dęba

Evaluation of the natural and artificial regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. stands in the Forest District Nowa Dęba

Autorzy: Długosiewicz J., Zając S., Wysocka-Fijorek E.

Translate »