Ewa Referowska-Chodak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
ul. Nowoursynowska 166, 02–787 Warszawa
Fax + 48 22 5938171, e-mail: echodak@wl.sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ochrona różnorodności biologicznej w systemach certyfikacji FSC i PEFC a prawna ochrona przyrody w Polsce

Protection of biodiversity in FSC and PEFC certification systems vs the legal nature protection in Poland

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Ochrona różnorodności biologicznej w systemach certyfikacji FSC i PEFC a gospodarka leśna w Polsce

The effectiveness of biodiversity protection given by FSC and PEFC certification systems in the context of forest management in Poland

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Translate »