Grzegorz Zajączkowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Pracownik IBL Grzegorz Zajączkowski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Występowanie czereśni ptasiej (Cerasus avium Moench) na terenach Lasów Państwowych

Distribution of wild cherry (Cerasus avium Moench) in the State Forests woodlands

Autorzy: Zajączkowski K., Zajączkowski G.

Translate »