dr inż. Grzegorz Zajączkowski

Telefon

+48 22 7150 664

E-mail

G.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 218

Profil Autora Grzegorz Zajączkowski
ORCID
Profile społecznościowe

          

1994
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa, praca magisterska pt. „Nadleśnictwo w systemie informacji przestrzennej na przykładzie obrębu Regny” – Wydział Leśny SGGW w Warszawie.
2001
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych, rozprawa doktorska pt. „Metodyczne podstawy waloryzacji lasów górskich na przykładzie Nadleśnictwa Ujsoły” – Wydział Leśny SGGW w Warszawie.

  • Urządzanie lasu
  • Inwentaryzacja zasobów drzewnych
  • Monitoring stanu lasu
  • Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie – zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne, LiDAR
  • Edukacja przyrodniczo-leśna
  • Raportowanie krajowe i międzynarodowe o polskich lasach
Translate »