Ihor Kozak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Ekologii Krajobrazu, ul. Konstantynów 1H, 20–708 Lublin, Polska;
Tel. +48 81 4454531, e-mail: modeliho@kul.lublin.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Symulacja przebudowy drzewostanów świerkowych W Bieszczadach za pomocą modelu FORKOME

Conversion simulation of spruce stands in the Bieszczady Mountains with the aid of FORKOME model

Autorzy: Kozak I.

Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych polskiej i ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu

Simulation of Scots pine stand dynamics under climate change conditions in the Polish and Ukrainian parts of Roztocze

Autorzy: Kozak I., Czekajska P., Kozak H., Stępień A., Kociuba P.

Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na dynamikę drzewostanów bukowych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza

A prognosis for the impact of climate change on beech stand dynamics in the Polish and Ukrainian Roztoche region

Autorzy: Kozak I., Typiak B., Parpan T., Kozak H.

Translate »