Piotr Kociuba

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Ekologii Krajobrazu,
ul. Konstantynów 1H, 20–708 Lublin, Poland

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych polskiej i ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu

Simulation of Scots pine stand dynamics under climate change conditions in the Polish and Ukrainian parts of Roztocze

Autorzy: Kozak I., Czekajska P., Kozak H., Stępień A., Kociuba P.

Translate »