Taras Parpan

Ukraiński Instytut Leśnictwa Górskiego, ul. Hruszewskogo 31, 76018 Iwano-Frankiwsk, Ukraina

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na dynamikę drzewostanów bukowych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza

A prognosis for the impact of climate change on beech stand dynamics in the Polish and Ukrainian Roztoche region

Autorzy: Kozak I., Typiak B., Parpan T., Kozak H.

Translate »