Ireneusz Ruczyński

Instytut Badania Ssaków PAN, ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Nietoperz karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (Schreber 1774) w faunie Puszczy Białowieskiej

Common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) in the bat fauna of the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Rachwald A., Ruczyński I.

Translate »