Alek Rachwald

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Pracownik IBL Aleksander Rachwald
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Nietoperz karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (Schreber 1774) w faunie Puszczy Białowieskiej

Common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) in the bat fauna of the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Rachwald A., Ruczyński I.

Stwierdzenie późnego występowania mopka zachodniego Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) w skrzynkach szczelinowych dla nietoperzy

Observation of the Western Barbastelle Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) in new "crevice" boxes for bats

Autorzy: Rachwald A., Gottfried I., Tołkacz K.

Translate »