Jacek Brzózko

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, Polska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wybrane cechy szyszek jodły pospolitej Abies alba Mill. w aspekcie procesu wyłuszczania i jakości nasion

Selected traits of Silver fir Abies alba Mill. cones in the context of the extraction process and seed quality

Autorzy: Aniszewska M., Brzózko J., Zychowicz W.

Translate »