Monika Aniszewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 5934520, e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Porównanie procesu wyłuszczania nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z szyszek całych i pozbawionych trzpienia

The process of seed extraction from whole cones of Scots pine (Pinus sylvestris L.) compared with cones without a stem

Autorzy: Aniszewska M.

Zmiany wilgotności i temperatury wewnątrz szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) łuszczonych dwuetapowo

Changes in humidity and temperature inside the pine cones (Pinus sylvestris L.) in two stages seed extraction

Autorzy: Aniszewska M.

Porównanie ciepła spalania i wartości opałowej szyszek wybranych gatunków drzew leśnych

Comparison of heat of combustion and calorific value of the cones and wood of selected forest tree species

Autorzy: Aniszewska M., Gendek A.

Zmiana masy i temperatury powierzchni szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) pod wpływem promieniowania mikrofalowego

The change in weight and surface temperature of pine cones (Pinus sylvestris L.) as a result of microwave irradiation

Autorzy: Aniszewska M.

Wybrane cechy szyszek jodły pospolitej Abies alba Mill. w aspekcie procesu wyłuszczania i jakości nasion

Selected traits of Silver fir Abies alba Mill. cones in the context of the extraction process and seed quality

Autorzy: Aniszewska M., Brzózko J., Zychowicz W.

Translate »